MENU

Drama

Via drama ervaren, analyseren en interpreteren ze...

Bij het onderdeel spel (drama) gaat het erom dat kinderen de expressie mogelijkheden van stem, taal, houding, beweging en mimiek leren kennen en toepassen.

In spel verbeelden de kinderen gevoelens, ideeen, gebeurtenissen en personages. Zij leren door middel van spel met andere communiceren.

De kinderen krijgen inzicht in de opbouw van een rol en een verhaal, het gebruik van decor en kleding en de overdracht naar een publiek. Zij maken kennis met professioneel theater en de manier waarop een voorstelling tot stand komt en gebruiken deze kennis bij hun eigen theatervoorstellingen.

Drama-activiteiten vinden vrijwel altijd plaats in groepsverband. Kinderen werken samen en leren op elkaar in te spelen. Kinderen leren ook relaties te leggen tussen de verbeelde werkelijkheid van het spel en de dagelijkse werkelijkheid.

Via dramatisch spel ervaren, analyseren en interpreteren ze deze werkelijkheid en leren ze bewust omgaan met hun eigen gedrag en dat van anderen.

Bekijk het aanbod van deze discipline