MENU

Erfgoed

Dingen die de moeite waard zijn om te bewaren

Onder cultureel erfgoed kan worden verstaan: dingen uit het verleden die we de moeite waard vinden om te bewaren.

In de uitwerking bij deze discipline zijn aspecten van cultureel erfgoed onderverdeeld in:

  • Objecten uit het verleden (voorwerpen, monumenten, gebouwen);
  • rituelen en gebruiken;
  • verhalen van mensen over het verleden;
  • kunstzinnige disciplines (beeldend, muziek, dans spel, media en taal).

De kinderen komen zoveel mogelijk in aanraking met erfgoed en kunst in de directe omgeving van de school. Zij maken kennis met cultureel erfgoed en kunstzinnige disciplines binnen school: voorwerpen en gebruiken die kinderen zelf meebrengen, echte kunst- of erfgoed objecten, een kunstenaar of iemand die boeiend kan vertellen over erfgoed. Ook maken zij kennis met cultureel erfgoed en kunstzinnige disciplines buiten school: op straat, in een atelier, de kunstuitleen, een museum voor beeldende kunst, een historisch museum, een theater, een kerk, een archief, enz...

Daarbij gaat het erom dat kidneren kunst en erfgoed beleven en leren bevragen. Op die manier ontwikkelen zij kennis over cultureel erfgoed met het uiteindelijke doel daarvoor waardering te ontwikkelen.

Bekijk het aanbod van deze discipline