MENU

Media

Media zijn overal...

Mediawijsheid is volgens de Raad voor Cultuur: '...het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld' (Raad voor Cultuur 2005:8).

Media zijn overal en hun maatschappelijke impact wordt steeds groter. Het is belangrijk om kritisch met media om te kunnen gaan en de kansen te benutten die media bieden. Zo kun je actief maatschappelijk meedoen aan onze samenleving.

Hoe eerder mensen leren mediawijs te zijn, des te beter. Daarom is het belangrijk om bij de jongsten te beginnen. Zij pakken nieuwe mediaontwikkelingen snel op. Ouders en scholen spelen een crusiale rol om de jeugd bewust te maken hoe media werken en wat de impact kan zijn.

Bekijk het aanbod van deze discipline