MENU

Werkwijze culturele instellingen

In 2014 is de eerste editie van de Menukaart op- en naschoolse cultuuractiviteiten voor het schooljaar 2014-2015 uitgebracht. Dit was een papieren brochure met ruim 180 activiteiten van culturele instellingen uit Gorinchem en omstreken. Scholen konden aan de hand van de menukaart eenvoudig een keuze maken welke activiteiten voor welke groepen zij wilden inzetten voor dat schooljaar. Inmiddels is de Culturele Menukaart uitgegroeid tot een digitale gids voor particulieren ťn scholen in Gorinchem.

 

Deelnemen

Reeds 80 culturele aanbieders (instellingen en ZZP'ers) uit de regio doen mee en laten hun aanbod voor het onderwijs zien op deze website. Heb je ook interesse om deel te nemen? Vul dan onderstaand aanvraagformulier in en je ontvangt zo spoedig mogelijk jouw persoonlijke inlogggevens via de e-mail.

Wat levert het jou op als organisatie om mee te doen?

  • 100% van de basisscholen in de regio (in totaal bijna 80 schoollocaties) maken kennis met jouw organisatie en activiteiten middels deze website.
  • Een besparing in tijd en geld; denk aan kosten drukwerk en investering van contact leggen met scholen.
  • Grote kans op meer opdrachten door de brede verspreiding en snel contact kunnen leggen met aanbieder.
  • Je kunt gebruik maken van de “warme” contacten die de cultuurcoaches binnen de scholen hebben doordat dit initiatief door hun wordt gedragen.

We hanteren geen maximum aantal activiteiten per instelling, dus of je nu 1 of 10 activiteiten wilt toevoegen, geen probleem! De “omschrijving” van de activiteit wordt heel belangrijk, want met de zoekfunctie kunnen alle woorden die in de teksten staan terug worden gevonden. Bij voorkeur minimaal 200 en maximaal 300 woorden hiervoor plaatsen, inclusief een korte introductie van een paar zinnen.

Wat kost het me?

Er zijn geen kosten aan dit initiatief voor u verbonden. Wij vragen je tijd te investeren om de site te vullen!

Werkwijze voor scholen

Als scholen interesse hebben in één of meerdere activiteiten uit de menukaart nemen ze direct contact op met de aanbieder. Via de regeling prestatiebox po ontvangen scholen jaarlijks € 11,87 per leerling  voor het inzetten van cultuureducatie. In Gorinchem kunnen basisscholen aanspraak maken op een extra budget voor het inzetten van culturele activiteiten tijdens schooltijd vanuit de gemeente. Hiermee wil de gemeente scholen stimuleren om (meer) aan cultuureducatie te doen voor hun leerlingen. Daarnaast hopen we dat het motiveert om cultuureducatie te verankeren in het onderwijs, bijvoorbeeld door het maken van een cultuureducatiebeleidsplan, aanwezigheid van Interne Cultuur Coordinator etc...

Voor meer informatie of vragen neem contact op met één van de cultuurcoaches!