MENU

Werkwijze voor het onderwijs

Hoe gebruik je de Culturele Menukaart?

Via de homepagina kan je als leerkracht, ICC'er of schooldirecteur per discipline het cultuureducatieve aanbod uit de regio vinden. Daarnaast kan je filteren op discipline, groep en prijs. Na deze eerste filtering bestaat er nog de keuze om kerndoelen en/of competenties aan te vinken. Hierdoor kan je als school zeer vraaggericht, passend en het actuele aanbod vinden. Ook voor het vinden van activiteiten rondom speciale thema's, zoals feestdagen, seizoenen en kinderboekenweek, kan je deze website gebruiken. Mocht je interesse hebben in ťťn of meerdere workshops kan je als school direct contact opnemen met de culturele instelling. De contactgegevens staan vermeld bij elke activiteit.

Inloggen

Alle scholen in Gorinchem hebben automatisch inloggegevens ontvangen. Rechtsbovenin vind je de balken om in te loggen. Wil je, als school uit de regio, ook een account aanmaken? Vul dan onderstaand formulier in en dan ontvang je zo spoedig mogelijk jouw inloggevens via e-mail. Zodra je als school een account hebt kan je gebruik maken van een aantal extra functies; favorieten opslaan, budget beheren, geschiedenis bekijken en contact- en subsidieaanvragen doen. Hieraan zijn voor de scholen geen kosten verbonden.

Budget voor cultuureducatie

Jaarlijks ontvangt het primair onderwijs een bedrag per leerling voor cultuureducatie vanuit de regeling prestatiebox. Ook scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs ontvangen dit bedrag. In 2015 is de regeling vernieuwd. De school hoeft geen subsidie aan te vragen. Het schoolbestuur ontvangt het subsidiebedrag.

Hoogte bedragen

Schooljaar 2017-2018 € 11,64

Schooljaar 2018-2019 € 11,87

Met ingang van schooljaar 2018-2019 wordt dit bedrag opgehoogd met 3 euro per leerling voor museumbezoek. Dit omdat het uitgangspunt is dat mogelijk gemaakt wordt dat iedere basisschoolleerling minimaal één keer in zijn schooltijd naar een museum kan. Benieuwd naar wat er in de omgeving allemaal te bezoeken is? Download hieronder een overzicht!

Extra bijdrage in Gorinchem

Vanuit de gemeente is er voor alle Gorinchemse scholen extra budget beschikbaar om cultuureducatieve projecten op school mogelijk te maken. Er is echter geen vaststaand bedrag per school gedefinieerd, dit budget wordt ingezet waar de behoefte ligt. Neem contact op met één van de cultuurcoaches om te informeren naar de mogelijkheden!