MENU

Over deze website

In 2014 is de eerste editie van de Menukaart op- en naschoolse cultuuractiviteiten voor het schooljaar 2014-2015 uitgebracht. Dit was een papieren brochure met ruim 180 activiteiten van culturele instellingen uit Gorinchem en omstreken. Scholen konden aan de hand van de menukaart eenvoudig een keuze maken welke activiteiten voor welke groepen zij wilden inzetten voor dat schooljaar. Inmiddels is de Culturele Menukaart uitgegroeid tot een digitale gids voor particulieren ťn scholen in Gorinchem.

Praktische gids

De Culturele Menukaart is de marktplaats voor creatieve en kunstzinnige lessen/workshops in Gorinchem en regio. Vraag en aanbod op het gebied van cultuureducatie worden hier met elkaar verbonden. Op www.culturelemenukaart.nl vinden particulieren het aanbod voor in de vrije tijd. Op deze website vind het onderwijs alle aanbieders die workshops kunnen geven in de klas.

We maken een onderscheid tussen de volgende disciplines:muziek, taal, dans, drama, beeldend, erfgoed, media en sociaal, waarbij cultuur als doel of middel wordt ingezet. Kies onder ‘Zoek jouw activiteit’ om bij de informatie te komen die aansluit bij jouw vraag en gebruik eventueel de filters om nog specifieker te zoeken.

De website is een initiatief van de gemeente Gorinchem en is mede mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK).

Cultuureducatie in Gorinchem

De cultuurcoaches binnen de gemeente Gorinchem geven uitvoering aan het actieplan Cultuureducatie 2017-2020. Die heeft als doelstelling:

De cultuurcoaches stimuleren Gorcumers om cultuur in al zijn facetten te ontdekken en zichzelf daarin te ontwikkelen. De focus ligt hierbij op de leeftijd van 2 – 25 jaar en het middel is cultuureducatie. De cultuurcoaches vervullen hierin hoofdzakelijk een verbindende rol tussen culturele instellingen, het onderwijs en de inwoners.

Hiervoor zijn 4 ambities geformuleerd:

  1. Cultuur educatieve activiteiten zijn makkelijk vindbaar en toegankelijk, bij voorkeur op een centrale plek
  2. Gorinchem faciliteert cultuur educatieve activiteiten in alle disciplines (muziek, taal, dans, theater, beeld, erfgoed en media). Deze activiteiten worden zowel door professionele als amateurkunst aanbieders aangeboden.
  3. De beleving van cultuur (waar mogelijk in combinatie met sport) wordt extra gestimuleerd door een aantal stedelijke evenementen
  4. Inwoners van Gorinchem verwerven kennis en krijgen waardering voor het cultureel erfgoed van Gorinchem

Cultuureducatie is onderdeel van de Cultuurvisie en haakt aan bij de volgende beleidsvisies van de gemeente Gorinchem:

  • De Kracht van Sport
  • It takes a village to raise a child
  • Citymarketing (Mooi Gorinchem)
  • Beleidsnotitie Brede scholen

Vragen en/of opmerkingen over de Culturele Menukaart of cultuureducatie in Gorinchem? Neem dan contact op met één van de twee cultuurcoaches in Gorinchem.