MENU

Cultuureducatie met Kwaliteit

Alblasserwaard - Vijfheerenlanden

Met de deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit ĖAlblasserwaard Vijfheerenlanden willen de gemeenten in de regio cultuuronderwijs stimuleren. Met als doel: leerlingen uitdagen om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen. Cultuureducatie zet kinderen niet alleen aan tot leren, maar ook tot ervaren, ontdekken en creŽren van hun leefomgeving en hun eigen plaats daarin. Binnen dit proces verwerven zij de noodzakelijke vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en creativiteit. Mede hierdoor groeien zij op tot sterke persoonlijkheden, die zichzelf kennen en hun talenten op een doeltreffende wijze kunnen inzetten.

 

Wat doen wij? 

Op deskundige wijze helpen wij scholen, leerkrachten en culturele omgeving cultuureducatie onderdeel te maken van hun lesprogramma en te zorgen dat zij echt aan de slag kunnen met ‘ ervaren-ontdekken-leren-creëren’.

Onze coaches, met ruime pedagogische, didactische en culturele ervaring, begeleiden de school bij de ontdekkingstocht naar hun ambities op het gebied van cultuureducatie binnen hun eigen identiteit. Dit gebeurt met De Cultuurloper. De coaches helpen om beleid te maken en wakkeren het vuurtje aan bij het hele schoolteam. Vervolgens kunnen we ook begeleiding bieden bij het uitwerken van een actieplan en activiteitenplan, het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en het vergroten van de deskundigheid.

Om cultuureducatie structureel in het hart van het onderwijs te krijgen is een drijvende kracht nodig. Op school is dit de Intern Cultuur Coördinator. De training tot Intern Cultuur Coördinator verzorgen wij ook.

Daarnaast brengen wij scholen in contact met hun culturele omgeving en organiseren trainingen voor culturele aanbieders. Tijdens die trainingen leren zij hoe hun educatieve aanbod afgestemd kan worden op de behoefte van de scholen. Op deze wijze bouwen wij aan een duurzame relatie van scholen met hun culturele omgeving op basis van wederkerigheid.

Op verfrissende wijze begeleiden wij school, leerkrachten en culturele omgeving om cultuureducatie een plaats te geven waar het hoort: in het hart van het onderwijs.

Voor meer informatie kijk op onze website www.cultuurkwaliteit.nl!

De regeling wordt uitgevoerd door een projectgroep aangestuurd door projectleider en een stuurgroep.

Cintha de Vreede

Projectleider Cultuureducatie met Kwaliteit AV

Werk- en correspondentieadres:
Stichting Glas
Lingedijk 28-30, Leerdam
Postbus 78, 4140 AB Leerdam
E-mail: CMK@stichtingglas.nl
Tel.: 06-27 53 68 59
Werkdagen: Ma-di-wo